Spataderen - Keizer Kliniek Voorschoten - Voorschoten (2024)

Medisch specialistische zorg

8

.4

uit 69 waarderingen

Schrijf een waardering Toon contactgegevens Bekijk wachttijden

Informatie over

Spataderen Keurmerken

 • Overzicht
 • Waarderingen
 • Specialisten
 • Wachttijden
 • Kwaliteitsinformatie over spataderen

  Ziekenhuizen en klinieken leveren 1 keer per jaar informatie aan bij Zorginstituut Nederland voor de Openbare Database. Deze keuzehulp haalt informatie uit deze database. Let op: het overzicht geeft geen totaalbeeld van de kwaliteit van zorg, maar laat wel zien wat u bij deze instelling kunt verwachten.

  Hulp bij kiezen

  Kies zorg met een keuzehulp

  Beantwoord de vragen in de keuzehulp en vind de best passende zorgaanbieder.

  Start de keuzehulp

  Wachttijd

  Wachttijd voor een eerste afspraak met een chirurg op de polikliniek Chirurgie

  Wachttijd voor een eerste afspraak met een dermatoloog op de polikliniek Dermatologie

  Wachttijd tot een (vaat)chirurgische behandeling door chirurg

  49 dagen

  Wachttijd voor een endovasculaire spataderbehandeling door een dermatoloog of (vaat)chirurg

  49 dagen

  Waarderingscijfers van patiënten over het ziekenhuis

  Deze gegevens komen van ZorgkaartNederland.nl. Daar delen mensen hun ervaringen met het ziekenhuis

  Gemiddelde waarderingscijfer (ZorgkaartNederland) ziekenhuis

  8,4

  Aantal waarderingen

  69

  Onderzoek en diagnose

  Mogelijkheid diagnose en behandelvoorstel op één dag

  Spataderen - Keizer Kliniek Voorschoten - Voorschoten (1)

  Registratie van de ernst van de aandoening

  Spataderen - Keizer Kliniek Voorschoten - Voorschoten (2)

  Huisarts geïnformeerd binnen een week

  1 dag

  Percentage patiënten waarbij duplexonderzoek is uitgevoerd.

  100 %

  Percentage patiënten met een 'open been' waarbij een duplex onderzoek is uitgevoerd

  Niet van toepassing

  Percentage patiënten met een 'open been' waarbij een duplex onderzoek of enkel/arm index meting is uitgevoerd

  Niet van toepassing Minder dan 1%

  Behandelaar voor oppervlakkige veneuze ziekten/spataderen

  Het is belangrijk dat verschillende medisch specialisten betrokken zijn bij de behandeling van oppervlakkige veneuze ziekten (spataderen). Dit kunnen onder andere zijn: een dermatoloog, een gecertificeerd vaatchirurg, of een algemeen chirurg.

  Dermatoloog

  Spataderen - Keizer Kliniek Voorschoten - Voorschoten (3)

  Vaatchirurg

  Spataderen - Keizer Kliniek Voorschoten - Voorschoten (4)

  Algemeen chirurg

  Spataderen - Keizer Kliniek Voorschoten - Voorschoten (5)

  Multidisciplinair overleg

  Behandelingen bij oppervlakkige veneuze ziekten/spataderen

  Niet alle behandelingen worden door elk ziekenhuis of elke kliniek uitgevoerd. Operaties of interventies aan oppervlakkige veneuze ziekten (spataderen) kunnen complexe behandelingen zijn. Het is belangrijk dat er voldoende ervaring bij de zorginstelling met deze behandeling is. Hoe meer ervaring, hoe beter de kwaliteit van de zorg. Hieronder staat vermeld of de behandeling wordt aangeboden. Als het bekend is, staat er bovendien hoe vaak de behandeling in 2022 is uitgevoerd.

  Sclerocompressietherapie

  Spataderen - Keizer Kliniek Voorschoten - Voorschoten (6)

  Echo(foam) sclerocompressietherapie

  geen

  Ambulante flebectomie (Mullertechniek)

  99 in 2022

  Open behandeling (chirurgische strip)

  geen

  Endoveneuze behandeling

  172 in 2022

  Zwachtelen

  Spataderen - Keizer Kliniek Voorschoten - Voorschoten (7)

  Therapeutische elastische kous

  Spataderen - Keizer Kliniek Voorschoten - Voorschoten (8)

  Behandelaar voor diep veneuze ziekten/spataderen

  Diep veneuze operaties of interventies zijn complexe behandelingen. Het is belangrijk dat deze behandelingen alleen worden uitgevoerd door medisch specialisten met voldoende kennis en ervaring. Dit kan zijn: een interventieradioloog, een dermatoloog, een vaatchirurg, of een algemeen chirurg.

  Interventieradioloog met NVIR registratie vasculair

  Spataderen - Keizer Kliniek Voorschoten - Voorschoten (9)

  Dermatoloog

  Spataderen - Keizer Kliniek Voorschoten - Voorschoten (10)

  Vaatchirurg

  Spataderen - Keizer Kliniek Voorschoten - Voorschoten (11)

  Algemeen chirurg

  Spataderen - Keizer Kliniek Voorschoten - Voorschoten (12)

  Multidisciplinair overleg

  Behandelingen bij chronisch diep veneuze ziekten/spataderen

  Niet alle behandelingen worden door elk ziekenhuis of elke kliniek uitgevoerd. Operaties of interventies van chronische diep veneuze ziekten (diepe spataderen) zijn moeilijke behandelingen. Voor patiënten is het belangrijk om te weten welke ziekenhuizen deze behandelingen uitvoeren en hoe vaak ze gedaan worden. Hieronder staat of de behandeling wordt aangeboden. Als het bekend is, staat er bovendien hoe vaak de behandeling in 2022 is uitgevoerd.

  Embolisatie vanwege spataderen in de onderbuik

  Stenten bij May Thurner Syndroom

  Recanalisatie en stenten aderen in het liesgebied

  Recanalisatie en stenten van de onderste holle ader

  Endoflebectomie van de grote bovenbeenader

  Spataderen - Keizer Kliniek Voorschoten - Voorschoten (13)

  Klep reconstructies

  Spataderen - Keizer Kliniek Voorschoten - Voorschoten (14)

  Stenting obstructies ondersleutelbeenader

  Behandelingen bij trombose

  Trombolyse bij trombose

  niet van toepassing

  Trombectomie bij trombose

  Schriftelijke informatie

  Patiënten vinden het belangrijk voldoende informatie te krijgen voordat de keuze voor een behandeling wordt gemaakt. Deze informatie moet niet alleen mondeling maar ook schriftelijk/digitaal geboden worden, zodat de patiënt de informatie op elk gewenst moment nog eens door kan lezen.

  Informatie over mogelijke complicaties

  Spataderen - Keizer Kliniek Voorschoten - Voorschoten (15)

  Informatie over behandelmogelijkheden

  Spataderen - Keizer Kliniek Voorschoten - Voorschoten (16)

  Informatie over de kans van slagen

  Spataderen - Keizer Kliniek Voorschoten - Voorschoten (17)

  Waarborg kwaliteit

  Visitatie of keurmerk kwaliteit

  Spataderen - Keizer Kliniek Voorschoten - Voorschoten (18)

  Online service

  Hieronder zie je welke (online) contactmogelijkheden het ziekenhuis of de kliniek aanbiedt, bijvoorbeeld online een bericht sturen of je medische gegevens inzien.

  Online afspraken maken

  E-consult of digitaal spreekuur

  Toegang tot medisch dossier

  Patiëntenportaal

  Inzicht in medische gegevens via het patiëntenportaal

  Hulp bij kiezen

  Filter en sorteer alle zorgaanbieders

  Maak een keuze voor een zorgaanbieder door de hele lijst te filteren en sorteren.

  Bekijk alle zorgaanbieders

  Kies zorg met een keuzehulp

  Beantwoord de vragen in de keuzehulp en vind de best passende zorgaanbieder.

  Start de keuzehulp

  Tips en advies

  Kies goed geïnformeerd voor een behandeling of zorgaanbieder.

  Lees het artikel

  Spataderen - Keizer Kliniek Voorschoten - Voorschoten (2024)

  References

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Aron Pacocha

  Last Updated:

  Views: 5914

  Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

  Reviews: 95% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Aron Pacocha

  Birthday: 1999-08-12

  Address: 3808 Moen Corner, Gorczanyport, FL 67364-2074

  Phone: +393457723392

  Job: Retail Consultant

  Hobby: Jewelry making, Cooking, Gaming, Reading, Juggling, Cabaret, Origami

  Introduction: My name is Aron Pacocha, I am a happy, tasty, innocent, proud, talented, courageous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.